Een pet is een hoofddeksel met alléén aan de voorkant een klep. De pet verschilt qua vorm met een hoed (klep rondom) en een muts (geen klep).

Van oudsher is pet een hoofddeksel voor de lagere bevolkingsklasse, terwijl de hoed meer voor de elite was. Arbeiders droegen bijvoorbeeld een pet (hier komt de uitdrukking “Jan met de pet” vandaan). Aan je hoofddeksel kon je vroeger dus zien tot welke sociale klasse je behoorde.

Tegenwoordig wordt de pet als mode-object gedragen en zegt het niets meer over je sociale klasse.