Een pet is een hoofddeksel met alléén aan de voorkant een klep. De pet verschilt qua vorm met een hoed (klep rondom) en een muts (geen klep).

Van oudsher is pet een hoofddeksel voor de lagere bevolkingsklasse, terwijl de hoed meer voor de elite was. Arbeiders droegen bijvoorbeeld een pet (hier komt de uitdrukking “Jan met de pet” vandaan). Aan je hoofddeksel kon je vroeger dus zien tot welke sociale klasse je behoorde.

Tegenwoordig wordt de pet als mode-object gedragen en zegt het niets meer over je sociale klasse.

Soorten petten

Petten kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën:

  • Klak; een platte boerenpet, bijvoorbeeld gedragen door Pablo Picasso.

  • Honkbalpet; de pet met de platte klep die ook vaak achterstevoren gedragen wordt, zoals bijvoorbeeld door 50 cent.

  • Uniformpet; een pet die bij een uniform hoort en gedragen wordt om de herkenbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld gedragen door de politie.

  • Matrozenpet; een pet voor matrozen met een afhangend lintje in plaats van een klep, bijvoorbeeld gedragen door Peppi & Kokki.

Regels voor een pet op de pasfoto

Het dragen van een pet op je pasfoto is niet toegestaan. Er zijn alleen uitzonderingen van toepassing vanwege godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen, zoals bijvoorbeeld voor de hoofddoek.

Er zijn verschillende gevallen bekend van mensen die geprobeerd hebben om met een hoofddeksel op de pasfoto te gaan vanuit levensbeschouwelijke redenen, zoals met een vergiet, een pruik of geitenhoorns.

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.