De compositie van een foto is de ordening van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos.

De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creëren.

Soorten composities

Er kunnen verschillende soorten composities worden onderscheiden:

  • Symmetrische compositie: een compositie met een evenwichtige verdeling.

  • Assymmetrische compositie: alle composities die geen evenwichtige verdeling hebben.

  • Centrale compositie: een compositie met één centraal punt waar alle andere elementen naartoe gericht lijken te zijn.

  • Geometrische compositie: een compositie waarbij het geheel nauwkeurig volgens bepaalde meetkundige regels is opgebouwd.

  • Diagonale compositie: een compositie waarbij een duidelijke tweedeling van een diagonale beeldas over het vlak is aangebracht.

  • Driehoekscompositie: een compositie waarin de beeldelementen gerangschikt zijn volgens een al dan niet zichtbare driehoeksvorm.

  • Bewegingscompositie: een compositie waarop het lijkt dat bepaalde lijnen een beweging vertonen.

  • Overallcompositie: een compositie waarin de beeldelementen zonder enige rangorde op het vlak geplaatst zijn.

Regels voor de compositie van een pasfoto

De overheid heeft regels opgesteld over de positionering van je lichaam op de pasfoto.

Hierin staat dat je in het midden van de foto moet staan afgebeeld en je hoofd moet helemaal op de foto staan. Je ogen moeten op één lijn staan.

  • Comfortabel vanuit huis.