De compositie van een foto is de ordening van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos.

De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creëren.

S