De achtergrond van een foto is wat achter het hoofdonderwerp in het beeldvlak plaatsvindt of afspeelt.

Bij het maken van een pasfoto is de achtergrond één van de lastigste zaken. Dit heeft vooral te maken met de belichting en schaduwvorming.