Egaal komt van het Franse égal en betekent dat iets gelijkmatig verdeeld is. Een gladgestucte muur is bijvoorbeeld egaal als er geen onvolkomendheden inzitten.

Regels voor een egale achtergrond op de pasfoto