Reflectie is het terugkaatsen van straling. De gerichte weerkaatsing van licht wordt een spiegeling genoemd.

Vormen van reflectie

Er zijn een aantal vormen van reflectie van licht:

  • Gerichte reflectie: dit wordt ook weerspiegeling genoemd. Hierbij wordt het originele beeld omgedraaid, zoals bij een spiegel.

  • Diffuse reflectie: hierbij is de oppervlakte die reflectie veroorzaakt golvend waardoor de reflectie groter is dan de lichtbron zelf.

  • Meervoudige reflectie: reflectie in meerdere richtingen, zoals bij een regenboog waarbij waterdruppels het zonlicht in meerdere richtingen reflecteren.

  • Interne reflectie: hierbij blijft de reflectie zichtbaar binnen dezelfde oppervlakte, zoals een vis die reflecteert in het wateroppervlak.

  • Retroreflectie: een combinatie van twee reflecties die daardoor parallel kunnen worden teruggekaatst, zoals bij wegmarkeringen.

Regels voor reflectie op de pasfoto

Reflectie op je pasfoto is in alle vormen verboden. Je mag bepaalde accessoires, zoals oorbellen, ketting en haarband, dragen, maar deze mogen niet reflecteren.

In de pasfoto-eisen staat verder dat er geen reflecties van licht in je gezicht of op de achtergrond zichtbaar mogen zijn. Het is daarom belangrijk om geen kunstlicht te gebruiken, maar daglicht.

  • Comfortabel vanuit huis.