Een pixel is een enkele gekleurde punt op een beeldscherm of in een digitale afbeelding of video. Veel pixels bij elkaar vormen samen een beeld. Alles wat op het scherm te zien is, is opgebouwd uit pixels. Een megapixel is gelijk aan één miljoen pixels.

Het woord “pixel” is een samentrekking uit 1965 van de eerste lettergrepen van de twee Engelse woorden “picture” en “element”.

Het aantal pixels op een foto is bepalend voor de resolutie van het beeld. Hoe meer pixels beschikbaar zijn per oppervlakte-eenheid, hoe scherper het beeld is. Het aantal pixels per inch wordt uitgedrukt in