Afschuw, walging, afkeer, weerzin of aversie is een emotie die wordt geassocieerd met dingen die als onhygiënisch, onaanvaardbaar, oneetbaar of op een andere manier weerzinwekkend worden ervaren.

Er bestaat fysieke afschuw bij confrontatie met bijvoorbeeld iets smerigs en morele afschuw bij confrontatie met iets dat tegen de persoonlijke moraal ingaat.

Gezichtsuitdrukkingen bij afschuw

Bepaalde gezichtsuitdrukkingen van mensen wijzen op afschuw:

  • Opgetrokken neus.
  • Naar binnen getrokken wenkbrauwen.
  • Samengeknepen oogleden.
  • Lijnen onder het onderste ooglid.

  • Omhooggetrokken wangen.
  • Omhooggetrokken bovenlip.
  • Uitgestoken tong.
  • Horizontale plooien vanaf de neus naar de kin.

Afschuw tonen op de pasfoto

Op de pasfoto moet je een neutrale gezichtsuitdrukking hebben. Je mag dus geen afschuw laten zien in je gezicht.

Je moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond. De wenkbrauwen, wangen en lippen mogen bijvoorbeeld niet opgetrokken zijn.

Ook andere emoties zoals woede, verbazing, angst, vreugde of verdriet tonen op de pasfoto mag niet.

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.