Emoties zijn innerlijke belevingen of gevoelens van woede, angst, afschuw, verbazing, vreugde of verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden.

Bovendien gaan emoties ook met lichamelijke reacties en gedrag gepaard. In biologische zin kan men een emotie ook definiëren als een reactie van onze hersenen op een affectieve prikkel.

Het uitdrukken van emoties gebeurt met gedrag, een gezichtsuitdrukking en lichaamstaal.

Basisemoties

Er zijn zes basisemoties te onderscheiden:

  • Woedevoorhoofd fronsen, wenkbrauwen omlaaggetrokken, lippen samengeperst,  tanden zichtbaar, uitpuilende ogen, neusvleugels verwijd, oogleden gespannen en rood gezicht.
  • Angst: wenkbrauwen samengetrokken, lippen teruggetrokken, mond geopend, onderlip omlaaggetrokken, ogen vergroot, rimpels op voorhoofd, neusvleugels strakgetrokken, huid verbleekt, transpiratie op voorhoofd.

  • Afschuw: neus opgetrokken, wenkbrauwen naar binnen getrokken, oogleden samengeknepen, lijnen onder het onderste ooglid, wangen omhooggetrokken, bovenlip omhooggetrokken, tong uitgestoken, horizontale plooien vanaf de neus naar de kin.
  • Verbazing: wenkbrauwen hoog opgetrokken, ogen wijdgeopend, onderkaak naar beneden gezakt, mond opengevallen, horizontale rimpels over voorhoofd.
  • Vreugde: voorhoofd is ontspannen, wenkbrauwen lichtelijk opgetrokken, mondhoeken omhoog, tanden zichtbaar, mond geopend, wangen opgelicht, rimpels bij de mondhoeken en de ogen.

  • Verdriet: voorhoofd gefronst, wenkbrauwen samengetrokken, mondhoeken omlaag, onderlip trillend, rimpels bij mondhoeken, huid rond oogleden naar binnen getrokken, ogen vochtig.

Regels voor het tonen van emoties op de pasfoto

In de pasfotoregels wordt vermeld dat je een neutrale gezichtsuitdrukking moet hebben. Je moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.

Emoties tonen op de pasfoto mag dus niet.

Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat je nors of stuurs moet kijken.