Lachen is een reactie van mensen op humor of een uiting van vreugde, opluchting of angst. Lachen komt tot uiting in een beweging van de mond en de ogen, expressie in het gezicht en het uitstoten van bepaalde geluiden.

Lachen kan spontaan of gemaakt zijn. Het geluid van hardop lachen wordt gekenmerkt door korte lettergrepen die elkaar snel opvolgen, zoals ha-ha-ha, hi-hi-hi of ho-ho-ho.

Soorten lach

Er bestaan verschillende soorten lach bij de mens:

  • Glimlach: een voorzichtige expressie van emoties in het gezicht die tot stand komt door de spieren van de mond en van de ogen te bewegen.

  • Grijnslach: het gezicht in een grijns trekken, meestal zonder geluid.

  • Giechelen: een snelle, wat ingehouden vorm van lachen, meestal door jonge meisjes.

  • Slappe lach: voortdurend en onbeheerst lachen. Je kunt dit moeilijk of niet onderdrukken.

  • Lachkick: voortdurend en onbeheerst lachen ten gevolge van inneming van een middel met een hallucinerende werking.

Regels voor lachen op de pasfoto

In de eisen voor pasfoto’s wordt in het onderdeel uitdrukking gesproken over een neutrale uitdrukking. Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Je mag dus geen emoties uitdrukken op je gezicht en dus mag je niet lachen op de pasfoto.

Het is aan de ambtenaar om te beoordelen of je uitdrukking neutraal is wanneer je je reisdocument aanvraagt. Dit wordt subjectief beoordeeld. Een lichte glimlach wordt af en toe gewoon toegestaan.

  • Gratis verzonden binnen 24 uur.