Lachen is een reactie van mensen op humor of een uiting van vreugde, opluchting of angst. Lachen komt tot uiting in een beweging van de mond en de ogen, expressie in het gezicht en het uitstoten van bepaalde geluiden.

Lachen kan spontaan of gemaakt zijn. Het geluid van hardop lachen wordt gekenmerkt door korte lettergrepen die elkaar snel opvolgen,