Blozen is het rood worden van iemands gezicht en soms ook nek. Het ontstaat door een verhoogde bloedtoevoer naar het hoofd. Vaak kleuren ook andere delen van het lichaam rood.

Blozen gaat meestal gepaard met een gevoel het warm te hebben. Dit komt door de verwijding van de oppervlakkige bloedvaten. Blozen is meestal een ongewenst effect van het lichaam.

Oorzaken van blozen

Blozen kan om heel veel verschillende redenen ontstaan:

  • Verliefdheid

  • Schaamte

  • Woede

  • Vernedering

  • Seksuele opwinding

  • Kou

  • Lichamelijke inspanning

  • Dronkenschap

Regels voor blozen op de pasfoto

Aan blozen wordt in de pasfoto-eisen geen aandacht besteed, er zijn dus geen specifieke bepalingen voor. Wel is het zo dat je gezicht natuurlijk moet worden weergegeven. Probeer dus niet te blozen op je pasfoto.

Als je vaak rode wangen hebt, is het prima om ook te blozen op de pasfoto. Het belangrijkste is dat je er zo goedgelijkend mogelijk op staat.

  • Officiële pasfoto mét garantie.