Een gezichtsuitdrukking (ook gelaatsuitdrukking of gelaatsexpressie) is het samentrekken van bepaalde spieren in het gezicht om een bepaalde emotie duidelijk te maken. Het is een van de belangrijkste manieren van lichaamstaal.

De zes basisuitdrukkingen van het gezicht

Er zijn zes basisemoties te onderscheiden in gezichtsuitdrukkingen van mensen:

  • Woedevoorhoofd fronsen, wenkbrauwen omlaaggetrokken, lippen samengeperst,  tanden zichtbaar, uitpuilende ogen, neusvleugels verwijd, oogleden gespannen en rood gezicht.
  • Angst: wenkbrauwen samengetrokken, lippen teruggetrokken, mond geopend, onderlip omlaaggetrokken, ogen vergroot, rimpels op voorhoofd, neusvleugels strakgetrokken, huid verbleekt, transpiratie op voorhoofd.

  • Afschuw: neus opgetrokken, wenkbrauwen naar binnen getrokken, oogleden samengeknepen, lijnen onder het onderste ooglid, wangen omhooggetrokken, bovenlip omhooggetrokken, tong uitgestoken, horizontale plooien vanaf de neus naar de kin.
  • Verbazing: wenkbrauwen hoog opgetrokken, ogen wijdgeopend, onderkaak naar beneden gezakt, mond opengevallen, horizontale rimpels over voorhoofd.
  • Vreugde: voorhoofd is ontspannen, wenkbrauwen lichtelijk opgetrokken, mondhoeken omhoog, tanden zichtbaar, mond geopend, wangen opgelicht, rimpels bij de mondhoeken en de ogen.

  • Verdriet: voorhoofd gefronst, wenkbrauwen samengetrokken, mondhoeken omlaag, onderlip trillend, rimpels bij mondhoeken, huid rond oogleden naar binnen getrokken, ogen vochtig.

Regels voor gezichtsuitdrukkingen op de pasfoto

In de pasfotoregels wordt vermeld dat je een neutrale gezichtsuitdrukking moet hebben. Je moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.

Breed glimlachen of een open mond is niet toegestaan. Dat wil niet zeggen dat je nors of stuurs moet kijken.

Emoties zoals woede, angst, afschuw, verbazing, vreugde of verdriet tonen op de pasfoto mag niet.