Scheelzien, loensen of scheel kijken is een oogafwijking waarbij de ogen niet in dezelfde richting kijken.

Oorzaken van scheelzien kunnen een hoge mate van verziendheid, een hoge mate van bijziendheid, te lange oogspieren of erfelijkheid zijn.

Soorten scheelzien

Er bestaan twee soorten van scheelzien:

  • Manifest scheelzien: de oogassen zijn niet op hetzelfde punt gericht. Als het oog naar buiten afwijkt is er sprake exotropie en wanneer het oog naar binnen afwijkt is er sprake van esotropie. Wanneer het oog naar beneden afwijkt heet het hypotropie en wanneer het naar boven afwijkt heet het hypertropie.

  • Latent scheelzien: de ogen zijn op hetzelfde punt gericht wanneer beide ogen open zijn. Wanneer één oog afgedekt wordt dan neemt het oog achter de hand de rustpositie in. Dit kan naar buiten zijn (exoforie), naar binnen (esoforie) of naar boven (hyperforie). De meeste mensen hebben een geringe mate van exoforie.

Regels voor scheelzien op de pasfoto

In de pasfotoregels wordt geen aandacht besteed aan loensen. Wél wordt in het onderdeel uitdrukking gesproken over een neutrale uitdrukking en recht in de camera kijken. Dit is iets wat niet mogelijk is met scheelzien.

Het is aan de ambtenaar om te beoordelen of je uitdrukking neutraal is wanneer je je reisdocument aanvraagt. Dit wordt dus subjectief beoordeeld. Wanneer je scheelziet wordt dit op de pasfoto ook vaak geaccepteerd, ondanks dat het niet als uitzondering genoemd wordt in de eisen.

  • Gratis verzonden binnen 24 uur.