Verdriet of droefenis is een emotie waardoor mensen kunnen uitdrukken dat ze niet positief ingesteld zijn. Ze voelen zich dan vaak ongelukkig.

Er bestaat kort verdriet (je slecht voelen), neutraal verdriet (teleurstelling of boosheid) en lang verdriet (afschuw, faalangst en driftbuien).

Gezichtsuitdrukkingen bij verdriet

Bepaalde gezichtsuitdrukkingen van mensen wijzen op verdriet:

  • Fronsen van het voorhoofd.

  • Samengetrokken wenkbrauwen.

  • Omlaaggetrokken mondhoeken.

  • Trillende onderlip.