Verdriet of droefenis is een emotie waardoor mensen kunnen uitdrukken dat ze niet positief ingesteld zijn. Ze voelen zich dan vaak ongelukkig.

Er bestaat kort verdriet (je slecht voelen), neutraal verdriet (teleurstelling of boosheid) en lang verdriet (afschuw, faalangst en driftbuien).

Gezichtsuitdrukkingen bij verdriet

Bepaalde gezichtsuitdrukkingen van mensen wijzen op verdriet:

Verdriet tonen op de pasfoto

Je mag geen verdriet tonen zien op de pasfoto omdat je een neutrale gezichtsuitdrukking moet hebben.

Je moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond. Het voorhoofd mag niet gefronst zijn en de wenkbrauwen mogen niet worden samengetrokken.

Ook andere emoties zoals woede, angst, afschuw, verbazing of verdriet tonen op de pasfoto mag niet.

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.