Woede is een emotie die kan optreden bij iemand die gedwarsboomd of tegengewerkt wordt of als zijn of haar grenzen overschreden worden.

Woede kan zich uiten in woorden (schelden, schreeuwen) of in daden in de vorm van fysiek geweld (slaan, schoppen, handtastelijkheden of zelfs het gebruik van wapens).

Milde vormen van woede worden aangeduid met woorden als ergernis, geprikkeldheid of irritatie. Gematigde vormen met de termen boosheid, kwaadheid en toorn. En sterkere vormen met driftbuien, woedeaanvallen of razernij.

Gezichtsuitdrukkingen bij woede

Bepaalde gezichtsuitdrukkingen van mensen wijzen op woede:

Woede tonen op de pasfoto

Op de pasfoto moet je een neutrale gezichtsuitdrukking hebben. Je moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en een gesloten mond.

Je mag geen woede laten zien op de pasfoto. Je tanden mogen bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn en de wenkbrauwen mogen niet omhooggetrokken zijn.

Ook andere emoties zoals vreugde, angst, afschuw, verbazing of verdriet tonen op de pasfoto mag niet.

  • Officiële pasfoto mét garantie.