Een handicap is een aangeboren of door ziekte of ongeval opgelopen lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking.

Alles wat een harmonisch samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert en daardoor de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, kan een handicap betekenen.

Problemen met pasfotoregels voor gehandicapten