Een handicap is een aangeboren of door ziekte of ongeval opgelopen lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociale beperking.

Alles wat een harmonisch samenleven met de omgeving bemoeilijkt of verhindert en daardoor de maatschappelijke ontwikkeling van het individu in de weg staat, kan een handicap betekenen.

Problemen met pasfotoregels voor gehandicapten

De pasfotoregels zijn streng. Een aantal handicaps kunnen mogelijk problemen geven bij de acceptatie van de pasfoto door een gemeente-ambtenaar:

  • Volledige weergave van het gezicht: bijvoorbeeld wanneer je één oog niet kunt openen, scheelziet of wanneer je oren vergroeit zijn.

  • Geen zichtbare ondersteuning: bijvoorbeeld wanneer je in een rolstoel zit of bedlegerig bent.

  • Rechte houding: wanneer je vergroeit bent of niet (meer) rechtop kunt zitten.
  • Neutrale gezichtsuitdrukking: wanneer je je mond of ogen niet goed kunt sluiten of spastische bewegingen in het gezicht maakt.

Beoordeling door de ambtenaar

De gemeente-ambtenaar bepaalt uiteindelijk of de pasfoto geaccepteerd wordt voor het reisdocument.

Onze ervaring is dat er meestal coulant wordt omgegaan met de vereisten wanneer de aanvrager een handicap heeft. Toch ontstaan er vaak discussies over en is er in de tweede kamer al over gedebatteerd.

  • Officiële pasfoto mét garantie.