Leeftijd (of ouderdom) van een mens op een zeker tijdstip is de tijdsduur van bestaan.

Bij mensen wordt gerekend vanaf de geboorte en wordt de leeftijd meestal gegeven in gehele levensjaren. Een nieuw levensjaar begint met de verjaardag.

Voor baby’s wordt de leeftijd gerekend in weken of maanden. Als dit van belang is, kan ook de leeftijd van oudere kinderen en volwassenen in dagen gegeven worden, waarbij de geboortedag als de eerste dag van bestaan geteld wordt.