Leeftijd (of ouderdom) van een mens op een zeker tijdstip is de tijdsduur van bestaan.

Bij mensen wordt gerekend vanaf de geboorte en wordt de leeftijd meestal gegeven in gehele levensjaren. Een nieuw levensjaar begint met de verjaardag.

Voor baby’s wordt de leeftijd gerekend in weken of maanden. Als dit van belang is, kan ook de leeftijd van oudere kinderen en volwassenen in dagen gegeven worden, waarbij de geboortedag als de eerste dag van bestaan geteld wordt.

Verschillen in acceptatiecriteria

In de acceptatiecriteria voor pasfoto’s wordt onderscheid gemaakt in regels voor volwassen, kinderen en baby’s. De eisen zijn geschreven voor volwassen, met een aantal uitzonderingen voor kinderen en baby’s.

Voor kinderen tussen de 6 en 11 geldt een uitzondering voor:

  • Afmeting: De lengte van het hoofd mag minimaal 19 millimeter en maximaal 30 millimeter, van onderkant kin tot bovenkant kruin, zijn.

Voor kinderen jonger dan 6 jaar gelden uitzonderingen voor:

  • Officiële pasfoto mét garantie.