Overgewicht (of obesitas) is een medische aandoening waarbij zich zoveel lichaamsvet heeft opgehoopt dat dit een negatief effect kan hebben op de gezondheid. Overtollig lichaamsvet is bij de meeste mensen vooral te zien rond de kin (onderkin), wangen, borst en buik.

Overgewicht kan problemen opleveren zoals een kortere levensverwachting, hartaandoeningen, diabetes, kanker, artrose en astma. Het is een van de belangrijkste doodsoorzaken tegenwoordig.

Overgewicht meten met BMI

Overgewicht wordt gemeten door de BMI (Body Mass Index) van iemand te meten. De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van de lengte in meters.

De classificaties van BMI zijn:

  • Ondergewicht; lager dan 18,5

  • Normaal gewicht: 18,5 tot 25

  • Overgewicht: 25 tot 30

  • Obesitas klasse 1: 30 tot 35

  • Obesitas klasse 2: 35 tot 40

  • Obesitas klasse 3: hoger dan 40

Regels voor overgewicht op de pasfoto

Er zijn geen specifieke regels vastgesteld voor het hebben van overgewicht op de pasfoto. Het is belangrijk dat je goedgelijkend op de pasfoto staat.

Dit betekent dat je op de pasfoto ongeveer evenveel overgewicht moet hebben als op het moment dat je je reisdocument aanvraagt. Je mag niet onherkenbaar zijn geworden door overgewicht of door veel gewicht te hebben verloren.

Er zijn gevallen bekend waarbij de persoon niet meer goed herkenbaar was op zijn pasfoto nadat zij veel gewicht verloren hebben.

Het is officieel niet verplicht om een nieuw document aan te vragen met een recente pasfoto wanneer je veel veranderd bent. Het document blijft gewoon 10 jaar geldig. Maar om misverstanden te voorkomen kan dat in sommige gevallen toch verstandig zijn, zo blijkt.

  • Officiële pasfoto mét garantie.