Criteria is het meervoud van criterium. Het is een maatstaf die gebruikt wordt om een indeling of rangschikking te maken. Er bestaan zowel objectieve criteria (bijvoorbeeld gemeten snelheid) als subjectieve criteria (bijvoorbeeld beoordeling van een jury).

Aan informatiesystemen zoals een pasfoto worden criteria gesteld. De acceptatiecriteria hiervoor zijn vastgelegd in de fotomatrix, een model van de Nederlandse overheid uit 2020, waarin de regels die gelden voor pasfoto’s voor onder andere paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen staan.

Overzicht van criteria voor pasfoto’s

De fotomatrix geeft een overzicht van alle criteria die gesteld worden aan pasfoto’s, opgedeeld in een aantal onderdelen:

  • Officiële pasfoto mét garantie.