Een gemeente is de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De eerste twee bestuurslagen zijn de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet.

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Een grote stad zoals Amsterdam of Rotterdam, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat.