Een gemeente is de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De eerste twee bestuurslagen zijn de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet.

Er zijn grote verschillen tussen gemeenten. Een grote stad zoals Amsterdam of Rotterdam, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat.

Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen.

De rol van de gemeente bij pasfoto’s

De overheid heeft de acceptatiecriteria voor pasfoto’s in 2020 vastgelegd in het Fotomatrix model.

Gemeentes zijn verantwoordelijk voor het goedkeuren van de pasfoto en het uitgeven van reisdocumenten.

Deze eisen moeten door de ambtenaar achter de balie bij het gemeentehuis worden gehandhaafd. Dit betekent dat deze persoon controleert of de pasfoto voldoet aan de gestelde pasfoto-eisen.

  • Officiële pasfoto mét garantie.