De overheid is het hoogste bevoegd gezag in een gebied, bestaande uit de nationale, provinciale, gemeentelijke en gewestelijke overheid.

Nederland heeft een parlementaire democratie. Daarin heeft de volksvertegenwoordiging, het parlement, het laatste woord. Verder bestaat de overheid uit een regering met een staatshoofd. Dat is in Nederland de koning of de koningin.

Daarnaast bestaat de rijksoverheid oftewel de centrale overheid ook nog uit alle ministeries, de rechterlijke macht, Hoge Colleges van Staat, adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen.

Functies van de overheid

De overheid heeft verschillende functies in Nederland:

 • Het mogelijk maken van collectieve, democratische besluitvorming op verschillende bestuurlijke niveaus.

 • De uitvoering van beleid.

 • Het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen.

 • De sturing van de maatschappelijke ontwikkeling.

 • Het coördineren van maatschappelijke activiteiten.

 • Het handhaven van de openbare orde en rechtsorde.

 • Het regelen van de betrekkingen tussen de leden van de samenleving.

 • Het bestrijden van de ergste vormen van ongelijkheid.

 • Het bevorderen of ontmoedigen van bepaalde vormen van gedrag.

 • Het voortbrengen van goederen en diensten.

 • Het reguleren van de markt.

De rol van de overheid bij pasfoto’s

De overheid heeft de acceptatiecriteria voor pasfoto’s in 2020 vastgelegd in het Fotomatrix model.

Deze eisen moeten door de ambtenaar achter de balie bij het gemeentehuis worden gehandhaafd. Dit betekent dat deze persoon controleert of de pasfoto voldoet aan de gestelde pasfoto-eisen.

 • Officiële pasfoto mét garantie.