Een ambtenaar is iemand die is aangesteld door de overheid om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid (Nederland), een provincie, een gemeente, een waterschap of bij verwante instellingen.

Werknemers van semi-overheidsinstellingen worden ook als ambtenaren gezien.

De rol van ambtenaren bij pasfoto’s

De ambtenaar is de persoon achter de gemeentebalie die je pasfoto moet accepteren wanneer je een nieuw document, zoals een paspoort of rijbewijs, aanvraagt bij het gemeentehuis.

De ambtenaar beoordeelt daarbij een aantal zaken objectief. Bijvoorbeeld of je goedgelijkend op de pasfoto staat en of je een neutrale uitdrukking hebt.

  • Comfortabel vanuit huis.