Een ambtenaar is iemand die is aangesteld door de overheid om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid (Nederland), een provincie, een gemeente, een waterschap of bij verwante instellingen.

Werknemers van semi-overheidsinstellingen worden ook als ambtenaren gezien.

De rol van ambtenaren bij pasfoto’s</