Een legitimatiebewijs is een document waarmee iemand kan aantonen dat hij ergens terecht aanspraak op maakt. Een legitimatiebewijs zegt dus wát je bent, niet wie je bent.

Een legitimatiebewijs bevat meestal een pasfoto, de naam van de houder, de naam van de instantie die het legitimatiebewijs heeft uitgegeven, een geboortedatum, een geslacht en een omschrijving van hetgeen waarop iemand aanspraak kan maken.

Een legitimatiebewijs is niet hetzelfde als een identiteitsbewijs, zoals een paspoort. Wanneer een politie-agent je dus vraagt om je te legitimeren is dat eigenlijk onjuist, hij wil dan waarschijnlijk dat je je identificeert.

Overzicht van legitimatiebewijzen

Voorbeelden van legitimatiebewijzen zijn:

  • OV-chipkaart: zegt dat iemand houder is van een geldig reisrecht.

  • Bibliotheekpas: zegt dat iemand houder van een bibliotheekabonnement is.

  • Pinpas: zegt dat iemand houder van een bankrekening is.

  • Rijbewijs: zegt dat iemand bevoegd is om een voertuig te besturen.

  • Politiepas: zegt dat iemand bevoegd is om bepaalde politietaken uit te voeren.

  • Collectantenpas: zegt dat iemand bevoegd is om te collecteren voor een bepaalde instantie.

De pasfoto op legitimatiebewijzen

Bijna alle legitimatiebewijzen bevatten een pasfoto waar de persoon goedgelijkend op moet staan. De pasfoto hoeft niet altijd te voldoen aan de officiële eisen, met uitzondering van het rijbewijs.

In bepaalde gevallen heb je een legitimatieplicht, dat wat anders is dan een identificatieplicht.

  • Gratis verzonden binnen 24 uur.