Privacy is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Het is een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.

Privacy gaat om de bescherming van persoonsgegevens, de bescherming van het eigen lichaam en van de eigen woning, de bescherming van familie- en gezinsleven en het recht vertrouwelijk te communiceren via brief, telefoon, e-mail.

Privacywetgeving

Het recht op privacy is in verschillende internationale verdragen vastgelegd:

  • Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.

  • Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Privacy van een pasfoto

Iemands beeltenis of een pasfoto is een bijzonder persoonsgegeven betreffende iemands ras. Een pasfoto valt hiermee onder de privacywetgeving.

De informatie die je aan ons verstrekt, behandelen we daarom met de grootst mogelijke zorg. Wij zijn aangemeld bij het gegevensverwerkingsregister van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1508468.

  • Comfortabel vanuit huis.