Een reisdocument is een document waarmee je naar een bepaald land of gebied kunt reizen.

Niet alle identiteitsbewijzen zijn een geldig reisdocument. Een rijbewijs bijvoorbeeld niet en een identiteitskaart is alleen in Europa geldig.

Overzicht van reisdocumenten

Documenten die als reisdocument geldig zijn:

  • Paspoort: een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land. I het paspoort verzoekt de regering van dat land de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten.
  • Identiteitskaart: een officieel document dat de houder ervan identificeert. Er kan over de landsgrenzen mee worden gereisd naar een beperkt aantal landen.
  • Diplomatiek paspoort: bedoeld voor personeel van diplomatieke missies in het buitenland. Dit document geeft diplomatieke onschendbaarheid op grond van het Verdrag van Wenen.
  • Laissez-passer: een tijdelijk reisdocument afgegeven door een vertegenwoordiging van een land (ambassade of een consulaat) om na verlies, diefstal of verdwijning van het reguliere reisdocument iemand in de gelegenheid te stellen te reizen over landsgrenzen.

  • Visum: een officiële toestemming om een land binnen te reizen en in dat land te verblijven, afgegeven door het land waar je naartoe gaat.

De pasfoto op reisdocumenten

Alle reisdocumenten bevatten een pasfoto waar de persoon goedgelijkend op moet staan. De pasfoto moet voldoen aan de officiële eisen zodat de persoon geïdentificeerd kan worden.

Je hebt een identificatieplicht. Dit houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig (reis)document moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt.

  • Binnen verzonden 24 uur.