Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de wet. Voor Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens, voor België de Privacywet.

Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is. Is de persoon niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven.

Overzicht van persoonsgegevens

Er zijn verschillende soorten persoonsgegevens:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Pasfoto

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Burgerservicenummer

 • Ras

 • Godsdienst of levensonvertuiging

 • Politieke voorkeur

 • Seksuele voorkeur

 • Gezondheid

Is je pasfoto een persoonsgegeven?

In 2008 besloot een rechter in Rotterdam dat een foto foto met iemands beeltenis of een pasfoto is een bijzonder persoonsgegeven betreffende iemands ras.

De informatie die je aan ons verstrekt, behandelen we daarom met de grootst mogelijke zorg. Wij zijn aangemeld bij het gegevensverwerkingsregister van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1508468.

 • Comfortabel vanuit huis.