Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de wet. Voor Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens, voor België de Privacywet.

Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon en die persoon identificeerbaar is. Is de persoon niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven.