Recent betekent “pas gebeurd”, “van kort geleden” of “onlangs”.

In de pasfoto-eisen wordt tegenwoordig niet meer gesproken over recent. Je dient een goedgelijkende pasfoto in te leveren. Als je weinig veranderd bent, mag je ook een oudere foto gebruiken. Het belangrijkste is dat je er nog op lijkt. Dat je goed herkenbaar bent dus.

Dit houdt in dat het aan de ambtenaar is om de foto wel of niet als goedgelijkend te beoordele