In 2007 heeft de overheid strenge pasfoto-eisen opgesteld in het Fotomatrix Model. In een aantal gevallen gelden uitzonderingen.

Zo hoeft een kind van jonger dan 6 jaar geen rechte houding te hebben. Ook om medische redenen wordt er soms coulant omgegaan met de regels, bijvoorbeeld als je in een rolstoel zit of bedlegerig bent.

Maar zonder twijfel de meest besproken uitzonderingsbepalingen zijn die om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen. Daar gaan we in dit artikel verder op in.

Hoofddoek, zeef en geitenhoorns

Een hoofddoek of tulband worden toegestaan op de pasfoto. Dit zijn hoofdbedekkingen die om godsdienstige redenen worden gedragen.

Maar de laatste jaren ontstaan er steeds meer bewegingen die ook beweren om levensbeschouwelijke redenen een hoofddeksel te willen dragen. Zo was er eerst de Pastafari, die een zeef op het hoofd willen dragen.

Later was er een groepering die geitenhoorns wilde dragen om religieuze redenen.

Discussie

Hiermee lijkt het hek van de dam. De discussie blijft steeds weer opladen en steeds duiken er weer nieuwe gevallen op in de media.

Deze groeperingen willen ongetwijfeld op een ludieke manier de subjectiviteit van de regelgeving aantonen. Het is inmiddels een principekwestie geworden, tot aan rechtszaken toe.

Het zou dus tijd worden dat de overheid hier duidelijk grenzen aan gaat stellen. Wat is religie, godsdienst of levensovertuiging en wat niet?