Als je een paspoort aanvraagt, ben je in Nederland verplicht om je vingerafdruk af te staan. Voor een identiteitskaart geldt dat niet. Die mag wel zonder vingerafdruk worden uitgegeven.

Hoogste rechter

De zaak kwam voor de hoogste rechter omdat een aantal burgers een rechtszaak aanspanden. Zij wilden geen vingerafdruk afstaan voor de uitgave van hun identiteitsbewijs. Volgens de Raad van State is het sinds 2009 verplicht om twee vingerafdrukken op te slaan in de chip op het paspoort.

Voor een identiteitskaart hoeft dit niet, omdat je hiermee in Nederland al je zaken kunt regelen en binnen Europa kunt reizen. Een paspoort is alleen noodzakelijk om te reizen buiten de Schengenlanden.

Opslaan

Daarnaast sprak de Raad van State zich ook uit over het opslaan van vingerafdrukken in een databank:

De bestuursrechter heeft nu besloten dat de opslag van vingerafdrukken in een databank in strijd is met het recht op privacy. De afgenomen vingerafdrukken mogen alleen op de chip van het paspoort worden opgeslagen om het paspoort te maken en verstrekken.