Wanneer je een paspoort aanvraagt, moet je een pasfoto inleveren die voldoet aan een aantal eisen.

Bij het indienen van een aanvraag voor een paspoort moet je een pasfoto in kleur aanleveren waarop je goed herkenbaar bent. De pasfoto moet voldoen aan alle eisen om goedgekeurd te worden, behalve als er uitzonderingen uit van toepassing zijn.

De vereisten zijn afkomstig uit het officiële Fotomatrix Model 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en zijn verwerkt in onze website. Wij controleren voor je of je foto voldoet aan deze eisen.

  • Binnen verzonden 24 uur.

Maatvoering

Het officiële formaat van een pasfoto is 35 millimeter bij 45 millimeter (breedte maal hoogte).