Strenge eisen

De Nederlandse regering heeft strenge eisen gesteld aan pasfoto’s. De pasfoto die op een officieel document als id-kaart of paspoort komt, moet aan een aantal criteria voldoen.

pasfoto voor een baby

Pasfoto voor baby

De pasfotoregels voor baby’s zijn echter wat soepeler. Bij het aanvragen van een officieel document voor een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar, gelden voor de pasfoto een aantal uitzonderingen.

Ondersteuning

Het kan lastig zijn om een baby of kind goed op de foto te krijgen. Er is ondersteuning toegestaan om het kind recht te laten zitten. Dit mag niet zichtbaar zijn op de foto. Hiervoor kun je je hand onder het shirt van het kind houden.

Uitzonderingen

Voor pasfoto’s voor baby of kind jonger dan zes jaar gelden alle standaardeisen, met uitzondering van:

  • Houding: de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’
  • Uitdrukking: de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’

pasfoto baby - geen normale uitdrukking is toegestaan pasfoto baby - geen normale uitdrukking is toegestaan pasfoto baby - ogen hoeven niet op een lijn pasfoto baby - schouders recht is niet noodzakelijk

Onze software kent al deze uitzonderingen. Daarom vragen we de leeftijd van de aanvrager wanneer je een pasfoto gaat maken.

Maak een pasfoto