Op de pasfoto-eisen uit het officiële fotomatrix model 2020 zijn een paar uitzonderingen van toepassing. Al deze uitzonderingen zijn verwerkt in onze software.

Godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen

Wanneer je kunt aantonen dat je je om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen verzet tegen het niet bedekken van het hoofd, gelden voor de pasfoto alle acceptatiecriteria met uitzondering van:

pasfoto - hoofddoek mag als gezicht niet bedekt wordt pasfoto - hoofddoek mag gezicht niet bedekken pasfoto - tulband mag als gezicht niet bedekt wordt pasfoto - tulband mag gezicht niet bedekken

Fysieke of medische redenen

Wanneer vastgesteld kan worden dat je door fysieke of medische redenen niet kunt voldoen aan alle acceptatiecriteria, kan daar rekening mee worden gehouden. Bij twijfel aan de medische redenen, kan een ondertekende verklaring door een bevoegde arts of medische instelling van je worden gevraagd.

Aanvrager is jonger dan 6 jaar

Wanneer je een pasfoto aanvraagt voor een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar, gelden voor de pasfoto minimumvereisten. Dit zijn alle eisen met uitzondering van:

  • Houding: de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht
  • Uitdrukking: de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’