Op de acceptatiecriteria uit het officiële fotomatrix model 2007 zijn onderstaande uitzonderingen toegestaan. Alle uitzonderingscriteria zijn verwerkt in onze software.

uitzonderingen op de pasfoto eisen

Maak een pasfoto

Godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen

Wanneer je kunt aantonen dat je je om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen verzet tegen het niet bedekken van het hoofd, gelden voor de pasfoto alle acceptatiecriteria met uitzondering van:

  • Weergave gezicht: het element ‘hoofd onbedekt’

pasfoto - hoofddoek mag als gezicht niet bedekt wordt pasfoto - hoofddoek mag gezicht niet bedekken pasfoto - tulband mag als gezicht niet bedekt wordt pasfoto - tulband mag gezicht niet bedekken

Fysieke of medische redenen

Wanneer objectief vastgesteld kan worden dat je door fysieke of medische redenen niet kunt voldoen aan alle acceptatiecriteria, kan daar rekening mee worden gehouden. Bij twijfel aan de medische redenen, kan een ondertekende verklaring door een bevoegde arts of medische instelling van je worden verlangd.

Aanvrager is jonger dan 6 jaar

Wanneer je een pasfoto aanvraagt voor een baby, peuter of kleuter jonger dan zes jaar, gelden voor de pasfoto minimumvereisten. Dit zijn alle in de fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria met uitzondering van:

  • Houding: de elementen ‘ogen op een horizontale lijn’, ‘hoofd gekanteld’ en ‘schouders recht’
  • Uitdrukking: de elementen ‘neutrale blik’, ‘recht in de camera kijken’ en ‘mond gesloten’
pasfoto baby - geen normale uitdrukking is toegestaan pasfoto baby - geen normale uitdrukking is toegestaan pasfoto baby - ogen hoeven niet op een lijn pasfoto baby - schouders recht is niet noodzakelijk