Een pasfoto moet aan alle regels van de overheid voldoen om goedgekeurd te worden, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn.

  • Binnen verzonden 24 uur.

De regels zijn vastgelegd in het officiële Fotomatrix Model 2020. Onze website controleert of je foto voldoet aan de gestelde eisen.

regels voor een pasfoto

De eisen voor de pasfoto bestaan uit: