Veel gedoe om geschikte foto’s van studenten te verzamelen?

Wij hebben een hele nette white label-oplossing om de pasfoto’s voor studentenpassen op een eenvoudige manier te verzamelen. De foto’s worden gecontroleerd op de door jullie gestelde eisen.