Wij hebben een aantal voorwaarden en beperkingen opgesteld voor de gebruikers van onze website. Op het moment dat je onze website gebruikt, betekent dit dat je hiermee instemt.

Gebruik

Gebruikmaken van onze aanbiedingen, producten en informatie is voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

Wij hebben voorwaarden en een privacybeleid opgesteld. Deze zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en producten.

Verwijzingen

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet onze eigendom zijn, geven wij je alleen ter informatie.

Wij zijn uiterst selectief met het verwijzen naar websites. Ondanks dat kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan.

En ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden.

Wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.

Communicatie

Wanneer je gegevens achterlaat, kunnen wij je -onder bepaalde voorwaarden- automatisch voorzien van informatie.

De informatie kan digitaal of fysiek worden verzonden. Hierop zijn deze voorwaarden en beperkingen ook van toepassing.

Eigendomsrechten

Alle op onze website afgebeelde gegevens zijn onze eigendom. Dit zijn onder andere;

  • Teksten;
  • Foto’s;
  • Illustraties;
  • Logo’s;
  • Handelsnamen.

De intellectuele eigendomsrechten gaan nooit over op (rechts)personen die toegang krijgen tot onze website.

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen of verspreiden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en gebruik van onze website uitdrukkelijk af. Ook geven wij geen garantie dat onze website foutloos en ononderbroken functioneert.

Wij doen onze uiterste best om de inhoud van onze website zo actueel en volledig mogelijk te houden.

Ondanks dat kunnen wij geen garantie geven voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de diensten, producten en informatie die op onze website worden aangeboden of waartoe we toegang geven.

Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Wijzigingen

De informatie binnen onze website kan zonder mededeling op ieder moment worden gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op onze website en deze bepalingen is Nederlands recht van toepassing.

Maak een pasfoto