Pasfoto.nu is een idee en handelsnaam van internetondernemer Gijs Heerkens, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17222446.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met de voorwaarden zoals hieronder beschreven. Als je niet akkoord gaat met onze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website.

Wij mogen deze voorwaarden naar eigen inzicht aanpassen of vernieuwen zonder je daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden je aan de voorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op al onze producten, aanbiedingen en bestellingen zijn, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, deze voorwaarden van toepassing.

1.2 Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling aanvaardt je de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3 Van wat bepaald is in deze voorwaarden, kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven dan onverminderd van kracht.

1.4 Op deze website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Wijzigingen, informatie en bestellingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en wij hebben het recht om aanbiedingen, producten en tarieven te wijzigen.

2.2 Wij verstrekken informatie, afbeeldingen en mededelingen over aanbiedingen en producten mondeling, telefonisch, via SMS of e-mail en zo nauwkeurig mogelijk. Wij garanderen echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

2.3 Een bestelling komt tot stand op het moment dat een bestelbevestiging per e-mail aan je is verzonden naar het opgegeven e-mailadres en de betaling is voldaan.

Artikel 3. Levering

3.1 De bestelling wordt elektronisch naar je verstuurd naar het opgegeven e-mailadres of per post naar het opgegeven afleveradres.

3.2 Levering van de bestelling per e-mail vindt plaats als je dit bij de bestelling hebt aangegeven. De bestelling voegen we dan als bijlage bij de e-mailbevestiging.

3.3 Levering van de bestelling per post vindt plaats als je dit bij de bestelling hebt aangegeven. De bestelling wordt dan binnen 24 uur via PostNL verstuurd.

3.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding of annulering, behalve als deze zodanig is dat niet van je kan worden verlangd dat de bestelling in stand blijft. Je mag in dat geval de bestelling annuleren.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde tarieven voor de aangeboden aanbiedingen en producten zijn in euro’s, inclusief BTW.

4.2 Je bent het bedrag aan ons verschuldigd zoals we beschreven hebben in artikel 2.3 en 3.1 van deze voorwaarden. Fouten in de prijsopgave kunnen ook na de bestelling door ons worden gecorrigeerd.

4.3 Als je een betaling niet volledig voldoet, mogen wij (de uitvoering van) de bestelling en daarmee samenhangende bestellingen opschorten of annuleren.

Artikel 5. Opmerkingen en eisen/voorwaarden

5.1 Je bent verplicht de bestelling onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te bekijken. Opmerkingen over de bestelling kun je binnen 10 dagen bij ons melden. Vermeld hierbij het ordernummer, je naam en e-mailadres.

5.2 Als je de bestelling niet hebt ontvangen of is geleverd met een beschadiging die tijdens de aflevering is ontstaan, dan zullen we de bestelling opnieuw leveren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij wijzen iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en gebruik van onze website uitdrukkelijk af. Ook geven wij geen garantie dat onze website foutloos en ononderbroken functioneert.

6.2 Wij doen onze uiterste best om de inhoud van onze website zo actueel en volledig mogelijk te houden.

6.3 Ondanks dat kunnen wij geen garantie geven voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de diensten, producten en informatie die op onze website worden aangeboden of waartoe we toegang geven. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid

Artikel 7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht hebben wij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten of te annuleren. Dit delen wij je per e-mail mede zonder dat je daarvoor een schadevergoeding kunt vragen, behalve als dat door de omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en niet wettelijk voor onze rekening komt.

Contactgegevens

Pasfoto.nu
Pastoor Lathouwersstraat 22
5473 GR HEESWIJK-DINTHER

service@pasfoto.nu

KVK-nummer: 17222446
BTW-nummer: NL150136535B01

Download voorwaarden

PDF

Word