Inleiding

We nemen jouw privacy zeer serieus en zullen informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacybeleid leggen we je uit welke gegevens we verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit privacybeleid lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacybeleid aandachtig door te nemen. Bij vragen kun je altijd contact opnemen.

Wie zijn wij?

Pasfoto.nu is een handelsnaam van de eenmanszaak Heerkens Online, kantoorhoudende te (5211 DX) ‘s-Hertogenbosch aan Postelstraat 51, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17222446.

Wij zijn ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruiken we jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens over je verwerken. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens we voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ons worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Maximaal 90 dagen

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Maximaal 90 dagen

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 90 dagen

Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 60 dagen

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

We hebben gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens wilt zien die we over je hebben vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een wijzigingsverzoek indienen. Je kunt verzoeken dat we je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van ons ‘gerechtvaardigd belang’ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons te verkrijgen. We zullen deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Geautomatiseerde verwerking

In alle gevallen waarin er volledig op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens een besluit over jou genomen wordt, heb je het recht ons te vragen om dat besluit door een persoon te laten heroverwegen. Je mag ons altijd jouw standpunt over dat besluit laten weten, of ons laten weten dat je het niet eens bent met onze beslissing.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat we die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat we je daardoor bepaalde diensten niet meer kunnen leveren.

Onze reactie

Een inzageverzoek kan eenvoudig verstuurd worden. We zullen je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat we een dergelijk verzoek hebben ontvangen. Indien we je verzoek afwijzen zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers.

Het kan zijn dat we verplicht zijn je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van jouw gegevens, wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Op basis van je profiel is het mogelijk dat een deel van onze diensten of producten voor jou niet beschikbaar is. In alle gevallen van geautomatiseerde besluitvorming heb je de rechten zoals opgenomen in de paragraaf “Wat zijn jouw rechten”.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken we ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We adviseren je daarom om het regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

De laatste wijziging was op 9 april 2021.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid en de wijze waarop we je gegevens gebruiken, dan kun je contact met ons opnemen. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop we jouw gegevens verwerken, kun je contact opnemen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.