Waarom deze begrippenlijst?

Op onze website gebruiken we een aantal begrippen over pasfoto’s. In deze begrippenlijst worden alle gebruikte begrippen toegelicht.