Veel gedoe om geschikte foto’s van klanten te verzamelen?

Wij hebben een hele nette white label-oplossing om de pasfoto’s voor klantenkaarten op een eenvoudige manier te verzamelen. De foto’s worden gecontroleerd op de door jullie gestelde eisen.