Wanneer je als consument een pasfoto bestelt op onze website, controleert onze pasfotosoftware in een paar seconden of deze voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan pasfoto’s voor officiële documenten.

Daarnaast is onze controlesoftware beschikbaar voor andere bedrijven die deze willen gebruiken in hun eigen applicatie of systeem. Dit gebeurt door middel van de Pasfoto API.

Wat is een API?

API staat voor application programming interface. Hiermee kunnen twee computerprogramma’s met elkaar communiceren. Op Wikipedia wordt het begrip als volgt uitgelegd:

Een API definieert de toegang tot de functionaliteit die er achter schuil gaat. De buitenwereld kent geen details van de functionaliteit of implementatie, maar kan dankzij de API die functionaliteit wel gebruiken. Een voordeel hiervan is dat hiermee meerdere implementaties benaderbaar kunnen zijn, zolang deze maar voldoen aan de API.

De pasfoto-API

Sinds de oprichting van onze website, bijna 10 jaar geleden, hebben we onze pasfotosoftware doorontwikkeld tot een volwaardige API waarmee direct gecommuniceerd kan worden.

De API voert een “check” uit op elke ingestuurde foto. Een check bestaat het controleren van een foto op de eisen die de klant aan de foto wil stellen.

Dit kan erg uiteenlopend zijn. De ene instantie heeft officiële pasfoto’s nodig en heeft dus een controle op alle eisen nodig. Maar er zijn ook bedrijven waarbij het detecteren van een gezicht op de foto voldoende is.

Het gebruik kan dus erg uiteenlopend zijn. Overal waar pasfoto’s zijn, zijn wij je graag van dienst.