Een pasfoto is bedoeld om de aanvrager van een document te kunnen identificeren. Daarom moet je bij het aanvragen voor een reisdocument een pasfoto in kleur inleveren die een goedgelijkend beeld van jezelf geeft.

De pasfoto wordt alleen goedgekeurd als deze aan alle eisen voldoet, tenzij er uitzonderingen van toepassing zijn.

De vereisten zijn afkomstig uit het officiële Fotomatrix Model 2020 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Onze website controleert voor je of je foto voldoet aan de eisen.

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.