Op het forum van security.nl komen we een interessante vraag tegen over het portretrecht van pasfoto’s.

Een gebruiker vraagt of zijn studentenvereniging zijn pasfoto zonder toestemming mag opnemen in een smoelenboek, waardoor anderen zijn foto ongevraagd kunnen bekijken:

De kwestie betreft over een studievereniging die zonder toestemming mijn profielfoto/pasfoto heeft doorgestuurd naar allerlei kantoren voor het maken van een smoelenbak.

Behalve over deze situatie heb ik sterk het idee, dat mijn pasfoto onnodig, zonder doel en noodzaak is bekeken door diverse leden van de studievereniging. Dat heeft te maken met een persoonlijke situatie met een commissielid van de studievereniging.

De student moest bij inschrijving een pasfoto uploaden. Zonder pasfoto kon je geen lid worden en dus niet deelnemen aan de activiteiten.

Laten we daar eens induiken.

Persoonsgegeven

Eerst moeten we weten of een pasfoto een persoonsgegeven is.

Volgens Charlotte’s Law is daar sprake van wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Dat kunnen ook foto’s zijn waar personen op afgebeeld staan.

Verder vult Charlotte aan:

Portretfoto’s waar een gelaat op te zien is, dat zijn duidelijk persoonsgegevens. Of het nu een foto van een individu is of een foto waar meerdere personen op te zien zijn. Iedereen waarvan het gezicht te zien is, daarvan is de foto een persoonsgegeven.

Portretfoto’s zijn zelfs ook bijzondere persoonsgegevens, omdat er altijd ras of etniciteit uit af te leiden valt en mogelijk bijvoorbeeld ook een geloofsovertuiging en gezondheidsgegevens.

Toestemming

Een pasfoto is een portretfoto waarop iemand identificeerbaar is en is dus een persoonsgegeven. Persoonsgegevens mogen niet zonder toestemming worden doorgegeven.

De Autoriteit Persoonsgegevens is heel duidelijk over dit specifieke geval van het smoelenboek:

Een werkgever mag uw foto alleen gebruiken voor een smoelenboek op intranet als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Uw toestemming is pas geldig als u deze vrijwillig heeft gegeven voor deze specifieke situatie. En u dit op basis van voldoende informatie heeft gedaan.

We kunnen dus concluderen dat de studievereniging niet voldoet aan de AVG en de student kan dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de forumreacties is de algemene tendens overigens dat de student beter eieren voor zijn geld kan kiezen en accepteren dat de foto’s gebruikt worden om te kunnen netwerken binnen de vereniging om daarmee zijn carrièrekansen te vergroten.