Rigo is een dakloze man die in een bos naast de A58 bij Tilburg leeft. Waar hij voorheen beweerde nog liever dood te vriezen dan zich in een keurslijf te laten duwen, lijkt hij nu op andere gedachten te zijn gebracht. Een pasfoto kan de sleutel tot zijn terugkeer in de samenleving zijn, zo meldt Brabants Dagblad.

Identiteitsbewijs

Persfotograaf Dolph Cantrijn besloot hem te helpen. Hij maakt een pasfoto van de man en ging mee naar de gemeente om zijn identiteitsbewijs aan te vragen.

Een ID is voor de dakloze man een eerste stap om terug te keren in de samenleving. Daarmee kan hij zijn bankrekening terugkrijgen en andere zaken gaan regelen.

De gemeente wees de aanvraag echter af omdat hij niet meer in het gemeenteregister staat ingeschreven.

Bemoeizorg

Momenteel bemoeit Bemoeizorg zich ermee. Dit is een vorm van hulpverlening die zich richt op zorgmijders zoals Rigo.

Een woordvoerster van de stichting zegt:

Je zult altijd mensen houden die niet binnen willen leven. Toch kunnen we ook voor die mensen nog wat betekenen, bijvoorbeeld door ze te helpen bij het weer aanvragen van een ID-bewijs of bij het herstellen van hun sociale netwerk.

Wij blijven het in ieder geval op de voet volgen.