Vandaag is bekend geworden dat gemeenten geen kosten meer mogen heffen voor de verstrekking van een identiteitskaart.

Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De identificatieplicht is voor mensen de enige reden om de kaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.

Heffen

Gemeenten mogen alleen nog geld vragen voor documenten die overwegend voor het belang van de consument zijn.

Dit zijn bijvoorbeeld een paspoort (om naar het buitenland te kunnen reizen) en een rijbewijs (om auto te mogen rijden).

Vereniging Nederlandse gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestudeert de uitspraak en zal op korte termijn met de minister van Binnenlandse Zaken overleggen.

Resistutie

Reeds afgehaalde id-kaarten vallen niet onder deze regeling. Weliswaar is de uitspraak ook van toepassing op de achterliggende jaren, maar ”afgesloten zaken worden niet heropend”, aldus persraadsheer Marc Fierstra.

Update 22 september

Nu.nl meldt dat er toch weer betaald moet worden voor de ID-kaart. Mensen die donderdag of later een ID-kaart aanvragen, moeten daarvoor dan toch weer betalen.

Dit is het gevolg van een wetsontwerp van minister Piet Hein Donner, die dit woensdagavond heeft ingediend en, indien aangenomen, met terugwerkende kracht zal gelden.