Een rechter heeft besloten dat een lid van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, een geloofsovertuiging waarbij een vergiet op het hoofd gedragen wordt, geen hoofddeksel mag dragen op zijn pasfoto.

Formele reden

De formele reden van de rechter was echter anders:

Het rijbewijs van de betreffende kerkganger was op het moment van de aanvraag nog ruim anderhalf jaar geldig. De wet geeft geen ruimte om het rijbewijs zo lang van tevoren te verlengen.

Dat is een opvallende uitspraak omdat de rechtszaak was aangespannen om de discussie over het dragen van een vergiet op de pasfoto op te helderen.

Niet serieus

Volgens de rechter is de geloofsovertuiging, waarvoor normaal gesproken wel uitzonderingsbepalingen gelden, volgens de maatstaf die het Europese Hof van de Mens hanteert niet serieus genoeg om als godsdienst of levensbeschouwing erkend te kunnen worden.

De man kon een aantal vragen over zijn geloof niet beantwoorden in de rechtbank. Dat was voor de rechter een extra aanwijzing dat het geloof niet serieus is.