Een identiteitsbewijs is een document waarmee je je kunt identificeren. Dit is wat anders dan een reisdocument, een document waarmee je naar een bepaald land of gebied kunt reizen. Niet alle identiteitsbewijzen zijn een geldig reisdocument.

Vaak wordt legitimatiebewijs als synoniem gebruikt voor het identiteitsbewijs. Dit zijn echter verschillende dingen. Een identiteitsbewijs toont aan wie een persoon is, een legitimatiebewijs toont aan waar een persoon rechtsgeldig aanspraak op kan maken.

Overzicht van identiteitsbewijzen

Documenten die geldig zijn als identiteitsbewijs zijn:

  • Paspoort: een officieel document dat de houder identificeert als burger van een bepaald land. In het paspoort verzoekt de regering van dat land de autoriteiten van andere landen om de houder toe te laten.

  • Identiteitskaart: een officieel document dat de houder ervan identificeert. Er kan over de landsgrenzen mee worden gereisd naar een beperkt aantal landen.
  • Diplomatiek paspoort: bedoeld voor personeel van diplomatieke missies in het buitenland. Dit document geeft diplomatieke onschendbaarheid op grond van het Verdrag van Wenen.
  • Een vreemdelingenpaspoort, verblijfsdocument of W-document: bewijzen dat een vluchting in een land mag verblijven.

  • Rijbewijs: wordt gebruikt als identiteitsbewijs, behalve als de verblijfsstatus of nationaliteit gevraagd wordt.

De pasfoto op identiteitsbewijzen

Identiteitsbewijzen bevatten een pasfoto waar de persoon goedgelijkend op moet staan. De pasfoto moet voldoen aan de officiële eisen zodat de persoon geïdentificeerd kan worden.

Je hebt een identificatieplicht. Dit houdt in dat iedereen vanaf 14 jaar een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie daar om vraagt.

  • Gratis verzonden binnen 24 uur.