Strenge eisen

In Nederland gelden strenge eisen aan pasfoto’s voor officiële documenten. De pasfoto die op een officieel document zoals id-kaart of paspoort komt, moet aan een aantal criteria voldoen.

Voor kinderen gelden echter een aantal uitzonderingen, vooral voor kinderen die jonger zijn dan zes jaar.

Pasfoto voor jonge kinderen

Voor pasfoto’s voor kinderen gelden een aantal uitzonderingsbepalingen. Deze zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Bij het aanvragen van een officieel document voor een kind dat jonger is dan zes jaar gelden voor de pasfoto een aantal uitzonderingen.