Geschikt betekent dat iets voldoet aan de gestelde eisen. De ambtenaar van de gemeente bepaalt of je pasfoto geschikt is voor gebruik op het reisdocument dat je aanvraagt.

Hiervoor gebruikt de ambtenaar de acceptatiecriteria die zijn vastgelegd in de fotomatrix, een model van de Nederlandse overheid uit 2020.

De fotomatrix biedt een uitgebreide uitleg die met name bedoeld is voor professionals. In het document staan de regels die gelden voor pasfoto’s voor onder andere paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Overzicht van acceptatiecriteria

De fotomatrix geeft een overzicht van alle acceptatiecriteria die bepalen of een pasfoto geschikt is. De criteria zijn opgedeeld in een aantal onderdelen:

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.