Acceptatiecriteria zijn de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen.

De pasfoto is zo’n informatiesysteem. De acceptatiecriteria hiervoor zijn vastgelegd in de fotomatrix, een model van de Nederlandse overheid uit 2020.

De fotomatrix biedt een uitgebreide uitleg die met name bedoeld is voor professionals. In het document staan de regels die gelden voor pasfoto’s voor onder andere paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen.

Overzicht van acceptatiecriteria

De fotomatrix geeft een overzicht van alle acceptatiecriteria, die opgedeeld zijn in een aantal onderdelen:

  • Officiële pasfoto mét garantie.