Acceptatiecriteria zijn de eisen die gesteld worden aan informatiesystemen.

De pasfoto is zo’n informatiesysteem. De acceptatiecriteria hiervoor zijn vastgelegd in de fotomatrix, een model van de Nederlandse overheid uit 2020.

De fotomatrix biedt een uitgebreide uitleg die met name bedoeld is voor professionals. In het document staan de