De kaak is een onderdeel van de schedel, aan de onderkant van het hoofd. De functie van de kaak is het voedsel bewerken zodat het verteerd kan worden.

Bij mensen bestaat de onderkaak uit een gebogen, horizontaal gedeelte en twee loodrechte gedeelten. In de kaak bevindt zich het gebit met de tanden.

Kaaklijnen

De kaak kan verschillende vormen hebben. Grofweg zijn er drie types te onderscheiden: