Een hoofddoek is een doek die als kledingstuk om het hoofd gedragen wordt. Sommige hoofddoeken bedekken alleen de haren, andere hoofddoeken omsluiten het gezicht of laten alleen de ogen vrij.

Redenen om een hoofddoek te dragen

Een hoofddoek wordt in verschillende culturen om verschillende redenen gedragen:

  • Christendom: in verschillende verzen van de Bijbel worden hoofddoeken in de vorm van een sluier, tulband of een doek om het hoofd genoemd.

  • Islam: moslima’s dragen een hoofddoek omdat zij dit als een islamitisch voorschrift zien.

  • Jodendom: hier verliest de vrouw haar huwelijksdeel als zij buiten verschijnt met haar hoofd onbedekt.

  • Sikhisme: hierin mogen het haar en de baard nooit geknipt worden. Het lange haar wordt bedekt door een tulband.
  • Oude Egypte: farao’s droegen een nemes, waarmee ze hun goddelijkheid wilden tonen.

  • Niet-religieus: een kledingstuk om het hoofd te beschermen tegen de regen of als onderdeel van klederdracht.

Regels voor het dragen van een hoofddoek op de pasfoto

Op de pasfoto moet het gezicht volledig weergegeven zijn met een onbedekt hoofd. Wanneer je kunt aantonen dat je je om godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen verzet tegen het niet bedekken van het hoofd, gelden er uitzonderingen voor de acceptatiecriteria.

Het hoofd mag dan bedekt zijn met bijvoorbeeld een hoofddoek. Ook zijn opvallende groeperingen bekend die een vergiet of geitenhoorns op het hoofd dragen.

Het gezicht moet in alle gevallen zichtbaar blijven. Een boerka of niqaab mag dus nooit.

  • Goedkoper dan bij de fotograaf.